novice

22. september 2020

HAPPEN NOVIČNIK O CELOVITI PRENOVI STAVB


Stanovanjski sklad RS v okviru svojega poslanstva po ReNSP15-25 in stanovanjski zakonodaji sodeluje na mednarodnih strokovnih projektih, ki so povezani z večstanovanjskimi objekti.  Leta 2017 je  sodeloval z GI ZRMK d. o. o. . v prijavi projekta na evropski razpis – okvirni program EU za raziskave in inovacije, Obzorje 2020, in sicer za pilotni projekt HAPPEN. Projekt je bil s strani Evropske komisije potrjen. Sklad je v projektu sodeloval s pilotno stavbo, kjer se je izvajala prenova v skladu s skoraj nič-energijskimi in stroškovno optimalnimi smernicami – predmet energetske prenove: “Stanovanjska stavba v Brezno (SI)” (Brezno 87A, Slovenija).  Prispeval je tudi svoje podatke in strokovno znanje o energetskih sanacijah obstoječega stanovanjskega fonda, razmerjih z najemniki, uporabniki, upravniki in dobavitelji ter sodeloval pri diseminaciji znanj  – projekt živi laboratorij.  V priponki se nahajajo podatki za naročilo na četrtletni HAPPEN NOVIČNIK, ki vas bo seznanil z novostmi na področju celovite prenove stavb v mediteranskem območju.

 


Preberite tudi