Oddaja neprofitnih stanovanj

Stanovanjski sklad RS je bil na dan 5. 7. 2018 lastnik 3076 neprofitnih najemnih stanovanj, od katerih je 32 oskrbovanih stanovanj in brezplačni uporabnik 105 stanovanj v 12 statističnih regijah po Sloveniji.


Oddajo neprofitnih najemnih stanovanj ureja stanovanjska zakonodaja. Stanovanjski sklad RS postopkov oddaje ne izvaja sam, ampak daje v primeru izpraznitve primernega najemnega stanovanja ali pridobitve stanovanja, namenjenega za neprofitni najem, razpolagalno pravico Občini, v kateri se nahaja razpoložljivo stanovanje ali njenemu Javnemu stanovanjskemu skladu. Oddaja v najem se izvaja samo na podlagi objave javnih razpisov. Občina na podlagi veljavne zakonodaje določi najemnika, kateri sklene najemno pogodbo s Stanovanjskim skladom RS kot lastnikom stanovanja. Za informacije o najemu neprofitnega stanovanja se lahko obrnete na pristojne službe v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče.

Oddaja

Obrazci in navodila za najemnike in upravnike

Obrazci in navodila za najemnike in upravnike neprofitnih stanovanj