Obrazci in navodila za najemnike in upravnike

Obrazci in navodila, ki so dostopni v priponkah,  so na voljo najemnikom in upravnikom neprofitnih stanovanj.

 

 

Oddaja neprofitnih stanovanj

1.1. Navodila najemnikom

Oddaja neprofitnih stanovanj

1 obrazec POTRDILO upravnika o poravnanih obveznostih in sodnih ...

Oddaja neprofitnih stanovanj

2 obrazec VLOGA za izbris uporabnika po razvezi

Oddaja neprofitnih stanovanj

2.1 obrazec IZJAVA prenehanje izvenzakonske skupnosti

Oddaja neprofitnih stanovanj

3 obrazec VLOGA za prenos po razvezi

Oddaja neprofitnih stanovanj

4 obrazec VLOGA za predajo stanovanja po smrti najemnika

Oddaja neprofitnih stanovanj

5 obrazec VLOGA za prenos po smrti na zakonca

Oddaja neprofitnih stanovanj

6 obrazec VLOGA za prenos po smrti na uporabnika-drugi

Oddaja neprofitnih stanovanj

7 obrazec IZJAVA uporabnika za odjavo iz najemne pogodbe

Oddaja neprofitnih stanovanj

8 obrazec VLOGA za izbris uporabnika otroci in drugi

Oddaja neprofitnih stanovanj

9 obrazec VLOGA za prijavo mladoletnega uporabnika

Oddaja neprofitnih stanovanj

10 obrazec VLOGA za prijavo polnoletnega uporabnika

Oddaja neprofitnih stanovanj

10.1 obrazec IZJAVA obstoj zunajzakonske skupnosti

Oddaja neprofitnih stanovanj

11 obrazec IZJAVA površinski normativi

Oddaja neprofitnih stanovanj

12 obrazec IZJAVA o premoženju in najemu

Oddaja neprofitnih stanovanj

13 obrazec IZJAVA za opravljanje dejavnosti

Oddaja neprofitnih stanovanj

14 obrazec VLOGA za opravljanje dejavnosti

Oddaja neprofitnih stanovanj

15 obrazec – VLOGA za obročno odplačevaje zapadlih obveznosti ...