Projekti za različne generacije

Stanovanjski sklad RS v skladu z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2025 posebno pozornost namenja zagotavljanju kakovosti bivanja zlasti mladih in starejših. Mlade v času prvega osamosvajanja spodbuja k najemu stanovanj, pri starejših se osredotoča na tiste oblike bivanja, ki omogočajo zdravstveno in drugo oskrbo. Sklad tudi pri drugih projektih krepi medgeneracijsko povezovanje.

Ljubljana

NOVO BRDO

Z izgradnjo naslednje faze soseske bo na Brdu na voljo še 500 najemnih stanovanj Stanovanjskega sklada RS.
Ljubljana

SKUPNOST ZA MLADE GERBIČEVA

V okviru pilotnega projekta bo nastala nova soseska Skupnost za Mlade Gerbičeva, za pridobitev do 110 stanovanjskih enot namenjenih bivalni ...
Ljubljana

DOLGI MOST

Stanovanjski sklad RS bo v Ljubljani zagotovil še dodatnih 40 novih javnih najemnih stanovanj
Maribor

POD PEKRSKO GORCO

V Mariboru bo Stanovanjski sklad RS do leta 2022 predvidoma zagotavljal v povprečju po 100 stanovanj na leto.
Maribor

NOVO POBREŽJE

V Mariboru bo Stanovanjski sklad RS zgradil sosesko Novo Pobrežje z do 450 stanovanji.
Kranj

OB SAVI

V Kranju bo Stanovanjski sklad RS z lastno naložbo v naslednjih letih pridobil okoli 270 stanovanj.