MARIBOR
NOVO POBREŽJE

V Mariboru bo Stanovanjski sklad RS zgradil sosesko Novo Pobrežje. Zanjo je začet postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za do 450 stanovanj na Ulici Veljka Vlahoviča. Gradnja stanovanj se bo predvidoma začela v letu 2022.

Novo Pobrežje

ŽIVLJENJE V NOVI
URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS ima namen v Mariboru na območju Ulice Veljka Vlahovič graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Na vzhodnem delu Maribora, na desnem bregu Drave, bo nastala nova stanovanjska soseska Novo Pobrežje. Stanovanjski sklad RS načrtuje na zemljišču velikosti 4,37 hektara gradnjo sodobnih večstanovanjskih blokov etažnosti od P+3 do P+5. Načrtujemo do 450  stanovanj v velikosti od 45 do 91 kvadratnih metrov. Parkiranje za stanovalce je predvideno v podzemnih garažah pod objekti. Parkiranje za poslovni program in obiskovalce bo na terenu.

Zemljišče bomo razvijali postopoma v dveh samostojnih fazah.

Začetek gradnje predvidevamo v letu 2022, zaključek gradnje po letu 2024.

V sklopu stanovanjske soseske je predvidena tudi umestitev dveh stanovanjskih stolpičev s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji. V delu pritličjih objektov so predvideni dnevni centri aktivnosti za starejše, prostor za mladinski center, krajevna knjižnica ter manjši javni program ob Cesti Veljka Vlahoviča. Koncept ureditve prometa v naselju daje prednost stanovalcem in kolesarjem. Pred javnim parterjem ob Puhovi ulici bo organiziran manjši trg. Znotraj naselja zasnova omogoča odprte prostore kot so zelenice, nasadi, igrišča in urbani vrtovi in bodo pol-javnega značaja ter namenjeni predvsem stanovalcem naselja.