LJUBLJANA
DOLGI MOST

Stanovanjski sklad RS bo v Ljubljani zagotovil še dodatnih

40 novih javnih najemnih stanovanj

 

Dolgi most


Stanovanjski sklad RS namerava na lokaciji Dolgi most v Ljubljani, na parceli v velikosti 4.602m2, pričeti z gradnjo dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40 javnimi najemnimi stanovanji. Vsak sklop bo zgrajen iz osnovne pritlične stavbe, ki bo namenjena parkiranju stanovalcev s skupaj 80 parkirnimi mesti. Na vsako parkirno stavbo bosta postavljeni dve dvoetažni večstanovanjski lameli. Na pritličnem delu strehe parkirne stavbe je med stanovanjskima lamelama predviden zeleni atrij, ki bo interni skupni zunanji prostor za stanovalce vsake stavbe.Stanovanja so predvidena v 1. in 2. etaži in bodo organizirana tako, da bodo bivalni prostori orientirani dvostransko. Vsakemu stanovanju pripada tudi balkon.

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja mnenj in gradbenega dovoljenja.