LJUBLJANASKUPNOST ZA MLADE GERBIČEVA

V okviru pilotnega projekta bo nastala nova soseska Skupnost za mlade Gerbičeva, za pridobitev do 109 stanovanjskih enot namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti.

Skupnost za mlade Gerbičeva

ŽIVLJENJE V NOVI
URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS bo na območju zemljišč predvidene soseske Skupnost za mlade Gerbičeva, gradil najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Na lokaciji v Ljubljani na Gerbičevi ulici (v območju obstoječega Dijaškega doma Vič in Študentskega doma Ljubljana) bo v okviru pilotnega projekta, ki ga izvajamo na podlagi ReNSP15-25, nastala nova soseska Skupnost za mlade Gerbičeva za pridobitev do 109 stanovanjskih enot namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti.

Projekt je v fazi izvedbe GOI del, ki bodo zaključena predvidoma v prvi polovici leta 2021. Objekt je etažnosti P+3 in ga tvorijo bivanjske enote dveh tipologij: za enega ali za dva skupna uporabnika. V objektu je predviden Medgeneracijski center s skupnim večnamenskim prostorom, kuhinjo z jedilnico ter dnevno sobo, pisarno in servisnimi prostori z ločenim vhodom in dostopom v atrij.

S preprostimi funkcionalnimi rešitvami se načrtovanemu novem objektu zagotavlja maksimalna kakovost bivanja. Razvejana zasnova omogoča oblikovanje stanovanj, prilagojenih potrebam mladostnikov, ki zagotavljajo visoko mero zasebnosti ter omogočajo tudi različne nivoje povezanosti v skupnost. Odlikujejo prijetni pogledi v zelene atrije ter omogočajo tvorjenje različnih večjih skupnosti.

 

Trenutno stanje na gradbišču – september 2020:

Foto: Stanovanjski sklad RS