MARIBORPOD PEKRSKO GORCO

 

 

 

V Mariboru bo Stanovanjski sklad RS na zemljišču med Šarhovo in Kamenškovo ulico  v stanovanjski soseski Pod Pekrsko gorco zgradil 400 javnih najemnih stanovanj. V prvi fazi bo zgrajenih 212 javnih najemnih stanovanj, v drugi fazi še dodatnih 188.

 

 

  Pod Pekrsko gorco

ŽIVLJENJE V NOVI
URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS ima namen v Mariboru na območju med Kamenškovo ulico in Šarhovo ulico ter obstoječo stanovanjsko pozidavo na vzhodu in predvideno cestno povezavo na jugu, na območju zemljišč velikosti 4,7 ha graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Na južnem delu mesta Maribor, v bližini znamenite Pekrske gorce, bo nastala nova stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco. Stanovanjski sklad RS načrtuje na zemljiščih velikosti 4,7 hektara gradnjo sodobnih večstanovanjskih stavb v obliki štirih nezaključenih karejev, etažnosti K+P+2. Načrtujemo gradnjo 400 javnih najemnih stanovanj v velikosti od 35 do 85 kvadratnih metrov. 550 parkirnih mest za stanovalce je predvidenih v podzemnih garažah pod objekti. Parkiranje za poslovni program in obiskovalce bo na terenu.

Zemljišče bomo razvijali postopoma v dveh samostojnih fazah po funkcionalnih enotah (212 stanovanj v prvi in 188 stanovanj v drugi funkcionalni enoti).

Poteka izvedba gradnje 1. faze. Zaključek gradnje celotne soseske je predviden do konca leta 2021.

V sklopu stanovanjske soseske je predvidena tudi umestitev dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji, dnevnega centra aktivnosti za starejše ter javni program v delu pritličjih objektov, predvidoma trgovske in storitvene dejavnosti. Koncept ureditve prometa v naselju daje prednost stanovalcem in kolesarjem. Zasnova omogoča v notranjosti naselja ureditev večjih in med seboj povezanih in programsko ustreznih zelenih in tlakovanih površin, kot so urbani parki, igrišča za otroke, igrišča za mladostnike, ter zasaditev z rastlinami in mirnejši program v notranjih atrijih posameznih karejev.

Trenutno stanje na gradbišču – september 2020:

 

 

Foto: Stanovanjski sklad RS