LJUBLJANANOVO BRDO

Poleg že zgrajene soseske Zeleni Gaj na Brdu v Ljubljani, kjer sta v 4 objektih že na voljo 102 stanovanji za najem, bo do predvidoma 2021 zgrajena druga polovica najemnih stanovanj Novo Brdo s 498 stanovanji Stanovanjskega sklada RS. Skupaj bo zgrajeno 18 večstanovanjskih objektov.

 

Novo Brdo

ŽIVLJENJE V NOVI
URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS bo na območju zemljišč soseske Novo Brdo v velikosti 4,8 ha, gradil najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Stanovanjska soseska se bo nahajala v Ljubljani na Viču, vzhodno od nove povezovalne ceste Pot Rdečega križa ter med Cesto na Vrhovce in Cesto na Brdo. Predvidena je izgradnja 498 stanovanj velikosti od 30 do 80 kvadratnih metrov v 18 objektih etažnosti K+P+3+T, od tega 25 oskrbovanih stanovanj in 522 parkirnih mest v podzemni garaži pod objekti.

Z zemeljskimi deli smo pričeli v oktobru 2018, zaključek celotne gradnje pa se predvideva v letu 2021.

Nova soseska bo zasnovana tako, da si bodo od severa proti jugu sledili pasovi grajenega ter notranji pasovi za peš poti in kolesarski promet. Večstanovanjski objekti bodo točkovno razporejeni, samostojni in manjših dimenzij (vila bloki), ki se ob Poti Rdečega križa zaključijo z vzdolžnimi bloki.

Stanovanjski sklad RS bo v soseski Novo Brdo ponudil višji standard bivanja, saj bodo v njej sobivale različne generacije (mladi, starejši, družine), čemur bodo prilagojeni objekti in stanovanja. Za dobro počutje stanovalcev bo v novi soseski skrbel še vsebinsko raznovrsten javni program (npr. trgovine, storitve, knjižnica,…) ter varen odprt zunanji prostor, ki bo prežet z novim zelenim sistemom, otroškimi igrišči in navezavami na obstoječa zelena obroča na vzhodu (Pot spominov in tovarištva) in zahodu (Rožni hrib in športna igrišča Zeleni gaj). V bližini sta priključek na mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto.

 

Trenutno stanje na gradbišču – september 2020:

Foto: Stanovanjski sklad RS