Razpisi in pozivi

Stanovanjski sklad RS oddaja in prodaja svoja stanovanja po jasnih pogojih, opredeljenih z javnimi razpisi. Stroškovni najem stanovanj omogoča z ves čas veljavnim odprtim razpisom. Sofinanciranje različnih projektov uresničuje z namenskimi pozivi. Z njimi pridobiva tudi ponudbe za nakupe dodatnih stanovanj po vsej Sloveniji.

Odprti javni pozivi in razpisi

Programi

Javna naročila

Natečaji

Javno-zasebno partnerstvo

Namere za sklenitev pogodb

Zaprte – zaključene objave