Odprti javni pozivi in razpisi

Stanovanjski sklad RS zagotavlja nova javna najemna stanovanja tudi z ugodnimi krediti in s soinvestitorstvom pri projektih lokalnih skupnosti, javnih nepremičninskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij.


Število najemnih stanovanj povečuje tudi z nakupi nepremičnin. Pogoje za tovrstne projekte objavlja z javnimi pozivi

 

Razpisi

Razpis za oddajo stanovanj v najem

Razpisi

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj