Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj 2020

Prenovljen Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj (je objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/2020 dne 14.2.2020 in s popravkom objavljenim v Uradnem listu RS 10/2020 dne 21.2.2020) in nadomešča predhodni javni poziv objavljen v Uradnem listu RS, št.   48/2019 dne 2. 8. 2019. Javni poziv je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2023.

Sklad s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter vse lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj, stanovanjskih stavb in zemljišč, primernih za večstanovanjsko gradnjo, na območju občin v celotni Sloveniji.

Ponudniki lahko ponudijo dokončana stanovanja, ki so primerna za bivanje. Stanovanjske stavbe, v katerih se nahajajo posamezna stanovanja, morajo imeti pravnomočno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od (vključno) 1.1.2015 dalje ter nanj vezano pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru, da ponudba vključuje nedokončana stanovanja oz. stanovanja v gradnji, morajo imeti veljavno gradbeno dovoljenje ter morajo biti dokončana in predana (s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem) najkasneje do 31.12.2023, pri čemer je vloga lahko oddana najkasneje do 30.11.2023. Ponudba ne sme vključevati neskladnih objektov, objektov, ki omogočajo neskladno uporabo ter nevarnih objektov, kot jih opredeljuje Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). Sklad v okviru tega javnega poziva sprejema tudi ponudbe za nakup gradbenih parcel ter drugih urbanih zemljišč primernih za izgradnjo večstanovanjskih stavb in sicer prednostno ponudbe komunalno in prometno urejenih zemljišč.

Ponudbe bodo obravnavane po že navedenih kriterijih: pravnega statusu nepremičnine in primernosti lokacije. Dodatno merilo pri pogajanjih je, da mora nakupna cena zemljišča omogočati izgradnjo večstanovanjskih stavb v okviru cenovnih normativov iz točke 6. tega javnega poziva. Odkup zemljišč je možen le s sklenitvijo pogodbe z neposrednimi lastniki, brez nepremičninskih posrednikov.

Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

Primerne ponudbe so tiste ponudbe, ki so podane pisno na predpisanem obrazcu in so po ugotovitvah Stanovanjskega sklada RS skladne z javnim pozivom.

Vljudno vas vabimo, da nas v primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali nam pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si 

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb prejetih na podlagi javnega poziva (določeni na podlagi predhodnega javnega poziva iz leta 2019) za odpiranja ponudb v koledarskem letu 2020 so nespremenjeni in so predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 20.12.2019 do 20.02.2020 bo potekalo dne 21.02.2020;
  2. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.02.2020 do 20.04.2020 bo potekalo dne 21.04.2020;
  3. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.04.2020 do 22.06.2020 bo potekalo dne 23.06.2020;
  4. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 23.06.2020 do 20.08.2020 bo potekalo dne 21.08.2020;
  5. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.08.2020 do 22.10.2020 bo potekalo dne 23.10.2020;
  6. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 23.10.2020 do 21.12.2020 bo potekalo dne 22.12.2020.